• s1.jpg
  • s2.jpg
  • s3.jpg
  • s4.jpg
  • s5.jpg
  • s6.jpg
  • s7.JPG
  • s8.jpg

Zasady funkcjonowania w trakcie pandemii

Zasady funkcjonowania w etapie trzecim

Wzór zgody:


Wyrażam zgodę, aby mój syn [imię i nazwisko] usługiwał do mszy świętej i nabożeństw.Podpis

data

Zasady funkcjonowania w etapie drugim

Wzór zgody:


Wyrażam zgodę, aby mój syn [imię i nazwisko] usługiwał do mszy świętej i nabożeństw.Podpis

data

Zasady powrotu do służby

Wzór zgody:


Wyrażam zgodę, aby mój syn [imię i nazwisko] usługiwał do mszy świętej i nabożeństw.


 
Podpis
 
data