Zasady funkcjonowania w etapie trzecim

Wzór zgody:


Wyrażam zgodę, aby mój syn [imię i nazwisko] usługiwał do mszy świętej i nabożeństw.Podpis

data