Zasady służb w wakacje

Podczas tegorocznych wakacji, tak różnych od wszystkich poprzednich, postanowiliśmy, że w miarę możliwości będziemy utrzymywać niedzielny porządek służb - prosimy, aby kto w daną niedzielę jest w Bytomiu, przychodził na swój normalny niedzielny dyżur. Co do służb w tygodniu - plan nie obowiązuje, ale zachęcamy do służb dodatkowych. Wszystkie obecności zaznaczamy w wywieszonej tabeli, wpisując w liczbę służb podjętych przez nas danego dnia.