Ogłoszenia na V Niedzielę Wielkiego Postu
21.03.2021

Proszę zapoznać się z najważniejszymi bieżącymi informacjami:

Proszę stosować się do wszystkich aktualnych ustaleń dotyczących funkcjonowania wspólnoty w czasie panującej pandemii.

Służba w kaplicy pozostaje zawieszona do odwołania.

Służbę na niedzielnych nabożeństwach Gorzkich Żali oraz piątkowych Drogach Krzyżowych obejmują osoby wypisane w harmonogramie.

Proszę zapoznać się ze wstępnym podziałem funkcji na świąteczne liturgie oraz dyżurami czytania Męki Pańskiej na Niedzielę Palmową. Pozostałe dyżury zostaną wyznaczone na najbliższej próbie.

Wciąż pytajcie też, czy ktoś z Waszych bliskich chciałby zaangażować się w świąteczne liturgie poprzez czytanie, śpiew, niesienie baldachimu, tuby itp. Chętne osoby powinny się zgłosić do ks. Michała lub animatora.

W tym tygodniu nie będzie zbiórki online, natomiast w środę o 1845 wszyscy spotykamy się w kościele na próbie przed Niedzielą Palmową.

Przypominam, że obecność na wszelkich próbach i zbiórkach jest obowiązkowa – nieusprawiedliwiona nieobecność na próbie może skutkować do służby na danej liturgii lub pozbawieniem funkcji.

Proszę dbać o punktualność!

Zachęcam do aktualizacji swoich zdjęć na naszej stronie internetowej.

Osoby, które mają uszkodzone pokrowce lub zbyt małe stroje, mogą zgłaszać to księdzu lub animatorowi.

Przypominam, że stroje powinny być wyprane i wyprasowane oraz powinny wisieć według numeracji.

Nieustannie zachęcajcie nowe osoby do dołączenia do naszej wspólnoty. Nikt nie zachęci do dołączenia do ministrantów w sposób bardziej autentyczny niż sami ministranci.

Sytuacja jest specyficzna, warunki też niestandardowe, dlatego tym bardziej proszę o mobilizację, obowiązkowość i poważne podejście do służb, zbiórek i wszelkich innych obowiązków, które przyjdzie nam podjąć.

Jeśli widzicie jakieś możliwości na usprawnienie funkcjonowania wspólnoty (zarówno w tym czasie, jak i ogólnie) czy braki w naszym wyposażeniu, dajcie znać Księdzu lub animatorowi. Sami widzicie, że w ostatnich miesiącach poczyniliśmy wiele zmian na lepsze i jeśli tylko macie swoje sugestie, co jeszcze można poprawić, śmiało to zgłaszajcie.