Ogłoszenia na Niedzielę Palmową, czyli Męki Pańskiej
28.03.2021

Proszę zapoznać się z najważniejszymi informacjami na Wielki Tydzień:

Proszę stosować się do wszystkich aktualnych ustaleń dotyczących funkcjonowania wspólnoty w czasie panującej pandemii, które dostępne są na naszej stronie internetowej.

Służba w kaplicy pozostaje zawieszona do odwołania.

Służbę na nabożeństwach w Wielkim Tygodniu podejmujemy zgodnie z wyznaczonymi harmonogramami. Ze względu na panującą pandemię, w tym roku nie będzie dyżurów na adoracji w ciemnicy oraz przy Bożym Grobie.

Proszę zapoznać się ze podziałem funkcji na świąteczne liturgie.

Harmonogram prób w Wielkim Tygodniu wygląda następująco:

W środę o 1845 – próba wielkoczwartkowej Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej oraz Jutrzni,

W piątek o 900 – próba wielkopiątkowej Liturgii Męki Pańskiej,

W sobotę o 830 – próba Wigilii Paschalnej, Rezurekcji oraz Nieszporów Chrzcielnych.

Przypominam, że obecność na wszelkich próbach i zbiórkach jest obowiązkowa – nieusprawiedliwiona nieobecność na próbie może skutkować niedopuszczeniem do służby na danej liturgii lub pozbawieniem funkcji.

W najbliższych dniach będziemy gromadzili się na wielu uroczystych liturgiach. Ich harmonogram wygląda następująco:

Czwartek o 1800 – Msza Święta Wieczerzy Pańskiej

Piątek o 1800 – Liturgia Męki Pańskiej

Sobota o 2000 – Wigilia Paschalna

Niedziela o 600 – Rezurekcja

Niedziela o 1615 – Nieszpory Chrzcielne

Poniedziałek o 930 – Uroczysta suma w Poniedziałek Wielkanocny

Proszę dbać o punktualność!

Zachęcam do aktualizacji swoich zdjęć na naszej stronie internetowej.

Przypominam, że stroje powinny być wyprane i wyprasowane oraz powinny wisieć według numeracji. Dodatkowo, przypominam, że na uroczyste liturgie przychodzimy w strojach galowych.

Osoby, które mają uszkodzone pokrowce lub zbyt małe stroje, mogą zgłaszać to księdzu lub animatorowi.

Nieustannie zachęcajcie nowe osoby do dołączenia do naszej wspólnoty. Nikt nie zachęci do dołączenia do ministrantów w sposób bardziej autentyczny niż sami ministranci.

Sytuacja jest specyficzna, warunki też niestandardowe, dlatego tym bardziej proszę o mobilizację, obowiązkowość i poważne podejście do służb, zbiórek i wszelkich innych obowiązków, które przyjdzie nam podjąć.

Jeśli widzicie jakieś możliwości na usprawnienie funkcjonowania wspólnoty (zarówno w tym czasie, jak i ogólnie) czy braki w naszym wyposażeniu, dajcie znać Księdzu lub animatorowi. Sami widzicie, że w ostatnich miesiącach poczyniliśmy wiele zmian na lepsze i jeśli tylko macie swoje sugestie, co jeszcze można poprawić, śmiało to zgłaszajcie.