Modlitwa o dobrą służbę

Panie Jezu Chryste,
Ty powołałeś nas do służby przy ołtarzu.
Pragniemy ją wykonywać pobożnie i starannie
na chwałę Bożą
i dla dobra wspólnoty parafialnej.
Dopomagaj nam w tym.
Amen.