Modlitwa Przed Nabożeństwem

Panie Boże, Ty powołałeś nas do służby w tym nabożeństwie. Spraw, abyśmy Tobie mogli zawsze gorliwie i szczerze służyć. Prosimy Cię, abyśmy to nabożeństwo mogli przeżyć w skupieniu i oddaniu, żeby nasze serca i oczy były skierowane ku Tobie. Święty Janie Berchmansie - módl się za nami. Amen.