Modlitwa przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki

Święty Stanisławie Kostko,
twojej opiece się polecam i proszę Cię,
abyś mnie swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierał
i ratował we wszystkich potrzebach moich,
i wyjednał mi łaskę wiernego naśladowania cnót twoich.
Spraw, abym Bogu dochował wierności
pośród wszelkich dróg tego życia
i zasłużył sobie na łaskę szczęśliwej śmierci.
Amen.