• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.JPG
  • 8.jpg

Zasady funkcjonowania w etapie trzecim

Wzór zgody:


Wyrażam zgodę, aby mój syn [imię i nazwisko] usługiwał do mszy świętej i nabożeństw.Podpis

data

Zasady służb w wakacje

Podczas tegorocznych wakacji, tak różnych od wszystkich poprzednich, postanowiliśmy, że w miarę możliwości będziemy utrzymywać niedzielny porządek służb - prosimy, aby kto w daną niedzielę jest w Bytomiu, przychodził na swój normalny niedzielny dyżur. Co do służb w tygodniu - plan nie obowiązuje, ale zachęcamy do służb dodatkowych. Wszystkie obecności zaznaczamy w wywieszonej tabeli, wpisując w liczbę służb podjętych przez nas danego dnia.

Ogłoszenia na XII Niedzielę Zwykłą
21.06.2020

Proszę zapoznać się z najważniejszymi informacjami na najbliższe dni:

Ogłoszenia na XI Niedzielę Zwykłą
14.06.2020

Proszę zapoznać się z najważniejszymi informacjami na najbliższe dni: