Kontakt

Wszelkie pytania, pomysły, sugestie oraz wszelkie inne kwestie dotyczące naszej wspólnoty ministranckiej można kierować na widoczny po boku strony adres mailowy, a także bezpośrednio do Księdza Opiekuna (obecnie ks. Michał Chmiel) lub Animatora wspólnoty (obecnie Radosław Gałkiewicz).

Wszelkie sprawy dotyczące naszej strony internetowej (pomysły na jej rozwój i rozbudowę o nowe elementy czy modyfikację istniejących) prosimy kierować kierować na nasz adres mailowy lub do administratora serwisu (obecnie Radosław Gałkiewicz).