Plan służby

NIEDZIELA

800 Synecki, Bodzek, Kowalik
930Suma Gałkiewicz, Ziętek
1100 Motyka, Kamiński, Suchy
1230 Nizio, Przekaza, Nowak
1615Nabożeństwo Według harmonogramu
1700 Babiak, Czarkowski

PONIEDZIAŁEK

800 -
1730 Bodzek, Czarkowski
1800
Bodzek, Czarkowski

WTOREK

800 -
1730 Motyka, Przekaza
1800 Motyka, Przekaza

ŚRODA

800 -
1730 Kamiński
1800 Kamiński

CZWARTEK

800  -
1730 Suchy
1800 WSZYSCY

PIĄTEK

800 -
1730 Nowak
1800 Nowak

SOBOTA

800 Gałkiewicz
1730 Gałkiewicz, Ziętek
1800 Ziętek