Nasze zasady

Punktacja działa w sposób następujący:

Służby:

 

Obecność

Nieobecność

Uroczysta liturgia

+5 pkt

-10 pkt (-15 pkt funkcyjni)

Uroczyste nabożeństwo

+3 pkt

-5 pkt (-7 pkt funkcyjni)

Nabożeństwo prowadzone przez ministrantów

+3 pkt

-5 pkt (-7 pkt funkcyjni)

Obowiązkowa msza niedzielna

+2 pkt

-3 pkt

Obowiązkowa msza w tygodniu

+2 pkt

-3 pkt

Obowiązkowe nabożeństwo

+1 pkt

-2 pkt

Dodatkowa msza lub nabożeństwo

+1 pkt

 

 

Zbiórki i próby:

 

Obecność

Nieobecność

Spóźnienie

Zbiórka

+1 pkt

-3 pkt

-1 pkt

Próba przed uroczystością

+1 pkt

-3 pkt (-5 pkt funkcyjni)

-2 pkt (-3 pkt funkcyjni)

Wyjścia i wyjazdy:

 

Udział

Nieobecność pomimo zadeklarowania udziału

Diecezjalna pielgrzymka LSO

+3 pkt

-5 pkt

Dekanalne dni skupienia LSO

+2 pkt

-3 pkt

Wyjazdy do katedry

+1 pkt

-2 pkt

Inne

+1 pkt

-2 pkt

 

Inne:

Złe zachowanie, złamanie zasad, ustaleń lub inne przewinienie

Przynajmniej -10 pkt