Animatorzy i ceremoniarze

W diecezji gliwickiej można skierować wyróżniających się ministrantów na kursy, których celem jest wykształcenie posługujących, aby mogli pomagać księdzu opiekunowi. Są to kursy animatorski oraz ceremoniarski.

Animatorzy pomagają w prowadzeniu wspólnoty, poprzez np. prowadzenie zbiórek dbanie o formację, pomoc przy wyjazdach, natomiast ceremoniarze dbają o liturgię, np. zajmując się jej przygotowaniem, próbami oraz dbając w czasie trwania liturgii o jej poprawny przebieg.

1. Gałkiewicz Radosław

Lektor

Animator

Ceremoniarz

Członek Rady Starszych

Członek Rady Parafialnej

Twórca i administrator strony parafialnej oraz strony ministrantów

2. Nizio Jakub

 

Lektor

Ceremoniarz

Członek Rady Starszych