Modlitwa przez wstawiennictwo św. Alojzego Gonzagi

Boże, Twórco i Pomnożycielu darów niebiańskich,
Ty zesłałeś świętem Alojzemu łaskę niewinności
i natchnąłeś go duchem pokuty.
Spraw przez jego zasługi,
abyśmy mogli naśladować jego pokorę.
Amen.